Ευθυγράμμιση

Η ευθυγράμμιση είναι απαραίτητη όταν παρατηρείται ότι το όχημα τραβάει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά σε ίσιο δρόμο, δεν επανέρχεται εύκολα μετά από στροφή και γενικά παρουσιάζει μια εσφαλμένη συμπεριφορά στην οδήγηση.

Η  ευθυγράμμιση απαιτείται όταν οι τροχοί παρουσιάζουν σύγκλιση ή απόκλιση μεταξύ τους πέραν των προβλεπομένων από τον κατασκευαστή.

Οί αιτίες πού προκαλούν το πρόβλημα  μπορεί να είναι ένα χτύπημα σε λακκούβα, πού μπορεί να δημιούργησε πρόβλημα στο εμπρόσθιο σύστημα του αυτοκινήτου, το χτύπημα να προκαλέσει ζημιά στο ελαστικό, η πίεση  ελαστικού κατά το παρκάρισμα στο πεζοδρόμιο,  φθορά  άλλα και η ζημία στα μηχανικά μέρη και τους συνδέσμους της ανάρτησης.

Αποτέλεσμα της κακής ευθυγράμμισης είναι η ασαφή πορεία του αυτοκινήτου, επικίνδυνη κατά το φρενάρισμα, επικίνδυνη πορεία στην ευθεία και τις στροφές, μεγάλη φθορά των ελαστικών και αποσταθεροποίηση εν γένει στο κράτημα του αυτοκινήτου.  

Η ευθυγράμμιση των τροχών θα πρέπει να γίνεται προληπτικά κάθε 15.000 χιλιόμετρα η  όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το συνεργείο.